Tag Archives: chủ đầu tư dojiland

Chủ đầu tư Sapphire Hạ Long đã phát triển nhũng dự án nào?

Thông tin về chủ đầu tư Sapphire Residence Hạ Long vẫn được rất nhiều khách hàng quan tâm và hỏi Hỏi: Chủ đầu tư đă phát triển nhũng dự án nào? Năng lực thực hiện DA của CĐT Trả Lời: Doji Land được thành lập từ 2014. Hiện tại DOJI Land đã khẳng định dược […]

Chủ đầu tư Sapphire Residence như thế nào?

Đây là câu hỏi chung rất nhiều khách hàng đặt ra và cũng đã được trả lời khách hàng hoàn toàn chấp nhận và hài lòng về dự án The Sapphire Residence Hạ Long Hỏi: Chủ dầu tư của dự án là đon vị nào? Tiềm lực của CĐT như thế nào đế đảm bảo […]