Tag Archives: doji land

Chủ đầu tư Sapphire Residence như thế nào?

Đây là câu hỏi chung rất nhiều khách hàng đặt ra và cũng đã được trả lời khách hàng hoàn toàn chấp nhận và hài lòng về dự án The Sapphire Residence Hạ Long Hỏi: Chủ dầu tư của dự án là đon vị nào? Tiềm lực của CĐT như thế nào đế đảm bảo […]